top of page

Divest Groupin tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Rekisteriselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Divest Groupin verkkopalvelua osoitteessa divestgroup.fi ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Päivitetty 16.12.2021.

Rekisterinpitäjä

Divest Group Oy

Kutomotie 2

00380 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jari Kolehmainen

Kutomotie 2

00380 Helsinki

e-mail: jari.kolehmainen@divestgroup.fi

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

Rekisterin nimi

Divest Groupin verkkopalvelun asiakastietokanta

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottamiseen, henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen, jäsentietojen ylläpitämiseen ja yhteydenpitoon. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä palvelun tekniseen toteuttamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältönä on yksi tai useampi seuraavista tiedoista: käyttäjän ilmoittama etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoitteet, puhelinnumerot, yritys ja muut käyttäjän ilmoittamat tiedot. Palvelun tekniset evästeet keräävät teknistä ja muuta tietoa palvelun käytöstä.

Tietolähteet

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena. Rekisterissä olevia henkilötietoja päivitetään mahdollisesti Väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä saatavilla tiedoilla.

Tietojen luovutus

Palveluntarjoaja voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimat tiedot palveluntarjoajan valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeiden avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja: käyttäjän IP-osoite, sivustolla vierailun kellonaika ja kesto, käytetyt sivut, selaintyyppi, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Talousverkon verkkosivulle, miltä palvelimelta käyttäjä on tullut Talousverkon verkkosivulle ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Talousverkon verkkosivulle. Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa Google Analyticsia, joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

bottom of page